Titel architect

Precies 15 jaar geleden studeerde ik af op de TU Delft en sindsdien mag ik de titel ‘architect’ gebruiken. Super trots omdat dit het resultaat was van een intensief traject. De architectentitel is wettelijk beschermd, wat betekent dat je deze alleen mag voeren als je een erkende opleiding hebt gevolgd en ingeschreven staat in het architectenregister.

Echter kan iemand, tot mijn grote teleurstelling, zonder deze titel ook een bureau beginnen onder de naam ‘studio…’ of ‘ontwerpbureau…’. Iedereen kan, en mag, een ontwerp maken, iedereen mag een plan voorleggen aan de welstand en iedereen mag een omgevingsvergunning aanvragen. En daar zit juist het probleem. Behalve wellicht aanzien, lijkt de titel architect geen echte meerwaarde te hebben. Dat terwijl de gemiddelde architect een hoger kwalitatief ontwerp aflevert dan de gemiddelde ontwerper – niet zijnde architect.

Ik wil niet zeggen dat iemand zonder architectentitel per definitie een mindere ontwerper is, maar een architect heeft wel een andere opleiding genoten en een andere kijk op het ontwerpproces. Ik was vorige maand dan ook blij te vernemen dat de huidige rijksbouwmeester, Francesco Veenstra, in de Tweede Kamer pleite om de rol van de architect bij wet te verankeren in het bouwproces. Ik kan dat alleen maar toejuichen. Een voorbeeld zou zijn dat alleen een architect bevoegd is voor het indienen van een omgevingsvergunning. Afgaande op de verhalen die ik soms lees of van een welstandscommissie hoor, denk ik dat dit de (ruimtelijke)kwaliteit van verschillende initiatieven zeer ten goede zal komen.

Wilt u een project realiseren samen met een erkend architectenbureau? Laten we dan, geheel vrijblijvend, een afspraak maken.