Pop Vriend Seeds

transparant en functioneel

"...transparant, minimalistisch, functioneel, abstract en functioneel typeren het ontwerp. Het is de schakel tussen de kassen en het bestaande hoofdkantoor..."

KWS – Pop Vriend Seeds is een gespecialiseerd zaadveredelingsbedrijf. Om de huidige behoefte in te kunnen vullen en voorbereid te zijn op de toekomst wordt de Research & Development faciliteiten uitbreidt met 1ha aan kas en 800 m2 kantoor.

De planlocatie is gesitueerd achter het bestaande hoofdkantoor en pakhuizen. Kenmerkend voor de omgeving zijn de vergezichten over de open velden. Het waarborgen van deze kernkwaliteiten bepaalt de plaatsing en ruimtelijke configuratie van de nieuwbouw. Eén van de uitgangspunten bij de nieuwbouw is het creëren van een uitnodigend aanzicht met zicht op de proefvelden in de omgeving. 

Zowel wat betreft architectonisch concept als ook in de inwendige organisatie sluit het kantoor aan op de kasstructuur. Een centrale verbindingsgang in de kas, wordt in het kantoorgedeelte doorgezet en vormt zodoende ook de entree. Het geheel is modulair opgezet op een maatverdeling, welke gelijk is aan de kas. De hoofdvorm is eenvoudig gehouden, maar wel met een zorgvuldige hoogwaardige detaillering.

In ontwikkeling
Kantoor, Onderzoekslab
2020-heden
Locatie: Andijk
Status: In ontwikkeling
Typologie: Kantoor, Onderzoekslab
Jaar: 2020-heden