Omgevingswet

2024, na jaren van uitstel is dan eindelijk de omgevingswet in ‘werking’. Een alles overkoepelende wet die bestaande versnipperde wetgeving (zoals Wabo, RO, milieu, bouwbesluit e.d.) samenvoegt. De toekomst zal uitwijzen hoe soepel deze transitie verloopt. Bouwprojecten worden in de omgevingswet ‘opgeknipt’ in verschillende onderdelen en de manier van vergunningsaanvraag is veranderd.

Een belangrijke wijziging in wetgeving is dat je landelijk niet meer uit kan gaan van dezelfde vergunningsvrije bouwregels. Er is sprake van een omgevingsplan. Deze bevat regels voor de fysieke leefomgeving voor een gehele gemeente. Omgevingsplannen van gemeenten kunnen echter onderling van elkaar verschillen omdat iedere gemeente met een zogenoemde ‘bruidsschat’ kan bijsturen. Daar waar ruimte of veel groen is zullen de vergunningsvrije bouwregels wellicht ruimer zijn dan in een stedelijke situatie. Er is geen sprake meer van een Rijkswetgeving. 

Gemeenten hebben tot 2032 de tijd om een omgevingsplan te maken. Tot die tijd is er sprake van een overgangsperiode. Het ontwerp voor een vergunningsvrije woninguitbreiding in Enkhuizen welke in 2023 is gemaakt zal hoogstwaarschijnlijk wel voldoen aan de vergunningsvrije bouwregels. Wel zal voor dit project voor aanvang bouwwerkzaamheden wederom een check doorgevoerd moeten worden om alles uit te sluiten. Ook voor toekomstige projecten zal per locatie specifiek gekeken moeten worden over wat (vergunningsvrij) mogelijk is.Heeft u plannen voor nieuw- of verbouw en wilt u weten wat de mogelijkheden daarin zijn? Laten we dan vrijblijvend een afspraak maken.