Bestemmingsplan wijziging

Soms is nieuwbouw of uitbreiding niet mogelijk omdat het niet past binnen het bestemmingsplan. Als daar toch door verschillende redenen een noodzaak voor is, dan kan eerst, d.m.v. een principeverzoek, afgetast worden of de gemeente open staat om het bestemmingsplan aan te passen. Een positief advies daarop geeft groen licht voor een bestemmingsplanprocedure. Hier staan 6 maanden voor. Het plan moet op diverse punten met rapporten en tekeningen onderbouwd worden en afhankelijk van de impact op de omgeving vaak in combinatie met participatiebijeenkomsten.

Deze hele procedure is ook doorlopen om een nieuw kantoor met kassencomplex mogelijk te maken in Andijk. Pop Vriend Seeds – KWS is een gespecialiseerd zaadveredelingsbedrijf en om in de huidige behoefte in te kunnen vullen en voorbereid te zijn op de toekomst wordt de Research & Development faciliteiten uitbreidt met kassencomplex en kantoor.

Zowel wat betreft architectonisch concept als ook in de inwendige organisatie sluit het kantoor aan op de kas. Een centrale verbindingsgang in de kas, wordt in het kantoorgedeelte doorgezet en vormt zodoende ook de entree. Het geheel is modulair opgezet op een maatverdeling, welke gelijk is aan de kas. De hoofdvorm is eenvoudig gehouden, maar wel met een zorgvuldige hoogwaardige detaillering. Kernwoorden die het ontwerp typeren zijn: transparant, minimalistisch, functioneel, abstract en functioneel.

Wilt u ook een iets realiseren wat niet helemaal in het bestemmingsplan past? Laten we dan, geheel vrijblijvend, een afspraak maken om te kijken naar de mogelijkheden.